เช่ารถ เที่ยว น่าน ไหน ดี?

 

บ้านไม้สักโบราณ (Nan Noble House)

จังหวัดน่านมีป่าไม้สักเยอะมากที่สุดในประเทศไทย และได้กลายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจไม้สักในช่วงปลายศตวรรษที่ 19-20 ในจังหวัดนี้จึงเต็มไปด้วยบ้านไม้สักและหนึ่งในนั้นก็คือ “โฮงเจ้าฟองคำ” และ “คุ้มเจ้าราชบุตร” (ที่อยู่ของเจ้าผู้ครองนครน่านและเจ้านายในอดีต)

โฮงเจ้าฟองคำหรือบ้านของเจ้าฟองคำ เป็นบ้านไม้สักที่มีอายุมากกว่า 150 ปีซึ่งถูกสร้างโดยผู้ที่ปกครองน่านในสมัยนั้น สาเหตุที่มีการใช้คำว่า Noble อยู่ด้วยก็เพราะบ้านหลังนี้จะเป็นที่พักอาศัยของเจ้าคนนายคนเท่านั้น ภายในบ้านหลังนี้มีเฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์หลายชนิด จึงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันมีอยู่หนึ่งห้องที่ถูกใช้ในการจัดแสดงการทอผ้า , การปั่นและย้อมสีผ้า

บ้านนี้ตั้งอยู่ในซอยสุมนเทวราช 2 ใกล้ย่านใจกลางเมือง สามารถเข้าชมได้ฟรีมีการรับบริจาคเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลพิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น

ส่วน “คุ้มเจ้าราชบุตร” นั้นถูกสร้างในปี ค.ศ.1866 ในฐานะที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองน่านคนสุดท้าย ภายในถูกตกแต่งด้วยโบราณวัตถุและสิ่งประดิษฐ์มีค่ามากมาย บ้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนมหาพรหมใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านเป็นแมนชั่นขนาดสองช่วงตึกถูกสร้างในปี ค.ศ.1903 โดยพระเจ้าน่านองค์สุดท้าย (เจ้ามหาพรหมสุรธาดา) ภายในจะเต็มไปด้วยจะมีการจัดแสดงวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านและผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในแมนชั่นหลังนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีป้ายชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชั้นที่หนึ่งจะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับกลุ่มชนเชื้อชาติต่างๆในจังหวัดน่านเช่น ชาวไทลื้อและชาวเขาเผ่าต่างๆเช่น ม้ง , ขมุ และเมี่ยน มีการจัดแสดงเครื่องแต่งกายและเครื่องเงิน เช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม , ความเชื่อ , ประเพณีและงานเทศกาล

ชั้นที่สองจะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น่าน มีการแสดงวัตถุโบราณก่อนยุคประวัติศาสตร์ , อาวุธโบราณ , เครื่องปั้นดินเผา , เครื่องเซรามิก และรูปวาดพระพุทธเจ้าในเวอร์ชั่นต่างๆ

พิพิธภันฑ์ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร มีการเก็บค่าเข้าชม 100 บาทเปิดให้บริการตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น และปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ประเพณีการแข่งเรือ

ทุกเดือนตุลาคมในแต่ละปีจะมีการจัดงานแข่งเรือยาวที่แม่น้ำน่าน ฝีพายของแต่ละทีมจะใส่เสื้อสีเดียวกันหมด ภายในเรือจะมีที่นั่งสองแถวเรียงตามยาว เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปีแล้ว โดยจะจัดงานในช่วงหลังฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงเวลา 3 เดือนที่พระสงฆ์จะอยู่แต่ในวัดเท่านั้น

 

การเดินทางไปจังหวัดน่าน

จังหวัดน่านอยู่ห่างจากทางเหนือของกรุงเทพ 670 กิโลเมตร และห่างจากทางทิศตะวันออกของเชียงใหม่ไป 330 กิโลเมตร และสามารถเดินทางได้หลายวิธี

เดินทางด้วยเครื่องบิน

สนามบินน่าน (ท่าอากาศยานน่านนคร) จะอยู่ห่างจากย่านเมืองเก่าไปไม่กี่กิโลเมตร สายการบินนกแอร์มีบริการบินไปกลับสนามบินน่าน-สุวรรณภูมิวันละหลายครั้ง ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง 35 นาทีเท่านั้น ค่าบริการขาไปจะอยู่ที่ 850 บาทเท่านั้น

การเดินทางด้วยรถไฟ

จังหวัดน่านไม่มีสถานีรถไฟ เราจะต้องไปลงที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โดยใช้เส้นทางรถไฟกรุงเทพ-เชียงใหม่  การนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปถึงอำเภอเด่นชัยต้องใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง มีราคาค่าบริการสามระดับดังนี้ คือ 194 , 98 และ 43 บาท ถ้าหากว่านั่งรถบัสจากเด่นชัยไปน่านก็จะต้องใช้เวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง มีค่าบริการประมาณ 150 บาท

การเดินทางด้วยรถบัส

จังหวัดน่านมีเส้นทางสำหรับรถบัสมากมาย โดยสถานนีขนส่งจะตั้งอยู่ที่บริเวณทิศใต้สุดของเมือง อยู่ทางทิศใต้ของทางหลวงหมายเลข 1091 มีหลายบริษัทที่เปิดให้บริการรถโดยสารจากกรุงเทพมายังจังหวัดน่าน รถบัสจะเดินทางจากสถานีหมอชิตโดยใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด 10-12 ชั่วโมง ค่าบริการจะอยู่ที่ 400-800 บาท ขึ้นอยู่กับระดับบริการของแพคเกจ

รถบัสที่เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดน่านจะเดินทางจากจากสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ โดยใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง มีค่าบริการ 200-400 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นสองและผู้โดยสาร VIP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *