เช่ารถ เที่ยว น่าน ไหน ดี?

 

บ้านไม้สักโบราณ (Nan Noble House)

จังหวัดน่านมีป่าไม้สักเยอะมากที่สุดในประเทศไทย และได้กลายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจไม้สักในช่วงปลายศตวรรษที่ 19-20 ในจังหวัดนี้จึงเต็มไปด้วยบ้านไม้สักและหนึ่งในนั้นก็คือ “โฮงเจ้าฟองคำ” และ “คุ้มเจ้าราชบุตร” (ที่อยู่ของเจ้าผู้ครองนครน่านและเจ้านายในอดีต)

โฮงเจ้าฟองคำหรือบ้านของเจ้าฟองคำ เป็นบ้านไม้สักที่มีอายุมากกว่า 150 ปีซึ่งถูกสร้างโดยผู้ที่ปกครองน่านในสมัยนั้น สาเหตุที่มีการใช้คำว่า Noble อยู่ด้วยก็เพราะบ้านหลังนี้จะเป็นที่พักอาศัยของเจ้าคนนายคนเท่านั้น ภายในบ้านหลังนี้มีเฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์หลายชนิด จึงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันมีอยู่หนึ่งห้องที่ถูกใช้ในการจัดแสดงการทอผ้า , การปั่นและย้อมสีผ้า

บ้านนี้ตั้งอยู่ในซอยสุมนเทวราช 2 ใกล้ย่านใจกลางเมือง สามารถเข้าชมได้ฟรีมีการรับบริจาคเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลพิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น

ส่วน “คุ้มเจ้าราชบุตร” นั้นถูกสร้างในปี ค.ศ.1866 ในฐานะที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองน่านคนสุดท้าย ภายในถูกตกแต่งด้วยโบราณวัตถุและสิ่งประดิษฐ์มีค่ามากมาย บ้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนมหาพรหมใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านเป็นแมนชั่นขนาดสองช่วงตึกถูกสร้างในปี ค.ศ.1903 โดยพระเจ้าน่านองค์สุดท้าย (เจ้ามหาพรหมสุรธาดา) ภายในจะเต็มไปด้วยจะมีการจัดแสดงวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านและผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในแมนชั่นหลังนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีป้ายชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชั้นที่หนึ่งจะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับกลุ่มชนเชื้อชาติต่างๆในจังหวัดน่านเช่น ชาวไทลื้อและชาวเขาเผ่าต่างๆเช่น ม้ง , ขมุ และเมี่ยน มีการจัดแสดงเครื่องแต่งกายและเครื่องเงิน เช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม , ความเชื่อ , ประเพณีและงานเทศกาล

ชั้นที่สองจะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น่าน มีการแสดงวัตถุโบราณก่อนยุคประวัติศาสตร์ , อาวุธโบราณ , เครื่องปั้นดินเผา , เครื่องเซรามิก และรูปวาดพระพุทธเจ้าในเวอร์ชั่นต่างๆ

พิพิธภันฑ์ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร มีการเก็บค่าเข้าชม 100 บาทเปิดให้บริการตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น และปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ประเพณีการแข่งเรือ

ทุกเดือนตุลาคมในแต่ละปีจะมีการจัดงานแข่งเรือยาวที่แม่น้ำน่าน ฝีพายของแต่ละทีมจะใส่เสื้อสีเดียวกันหมด ภายในเรือจะมีที่นั่งสองแถวเรียงตามยาว เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปีแล้ว โดยจะจัดงานในช่วงหลังฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงเวลา 3 เดือนที่พระสงฆ์จะอยู่แต่ในวัดเท่านั้น

 

การเดินทางไปจังหวัดน่าน

จังหวัดน่านอยู่ห่างจากทางเหนือของกรุงเทพ 670 กิโลเมตร และห่างจากทางทิศตะวันออกของเชียงใหม่ไป 330 กิโลเมตร และสามารถเดินทางได้หลายวิธี

เดินทางด้วยเครื่องบิน

สนามบินน่าน (ท่าอากาศยานน่านนคร) จะอยู่ห่างจากย่านเมืองเก่าไปไม่กี่กิโลเมตร สายการบินนกแอร์มีบริการบินไปกลับสนามบินน่าน-สุวรรณภูมิวันละหลายครั้ง ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง 35 นาทีเท่านั้น ค่าบริการขาไปจะอยู่ที่ 850 บาทเท่านั้น

การเดินทางด้วยรถไฟ

จังหวัดน่านไม่มีสถานีรถไฟ เราจะต้องไปลงที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โดยใช้เส้นทางรถไฟกรุงเทพ-เชียงใหม่  การนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปถึงอำเภอเด่นชัยต้องใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง มีราคาค่าบริการสามระดับดังนี้ คือ 194 , 98 และ 43 บาท ถ้าหากว่านั่งรถบัสจากเด่นชัยไปน่านก็จะต้องใช้เวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง มีค่าบริการประมาณ 150 บาท

การเดินทางด้วยรถบัส

จังหวัดน่านมีเส้นทางสำหรับรถบัสมากมาย โดยสถานนีขนส่งจะตั้งอยู่ที่บริเวณทิศใต้สุดของเมือง อยู่ทางทิศใต้ของทางหลวงหมายเลข 1091 มีหลายบริษัทที่เปิดให้บริการรถโดยสารจากกรุงเทพมายังจังหวัดน่าน รถบัสจะเดินทางจากสถานีหมอชิตโดยใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด 10-12 ชั่วโมง ค่าบริการจะอยู่ที่ 400-800 บาท ขึ้นอยู่กับระดับบริการของแพคเกจ

รถบัสที่เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดน่านจะเดินทางจากจากสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ โดยใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง มีค่าบริการ 200-400 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นสองและผู้โดยสาร VIP

 

Get Into The Real Estate Business

Various stories can be heard about the Real Estate Business. Some had been unfortunate enough to lost significant sums of money. On the other hand, those who have dealt with their cards wisely are now living comfortably, reaping the rewards of their company. So if you are thinking about a career in the Real Estate Business, you must understand that you will need more than just a set of good selling tactics. There are a lot of things you ought to learn to make it in the business.

Real Estate, or immovable property, is a legal term that defines a land and anything affixed to it. The properties can be classified as residential and commercial. Consequently, Residential Real Estate Business deals with homes, while the Commercial classification is involved with properties used for business purposes.

Although both types of Real Estate Businesses offer huge profits, one is riskier than the other. In Residential Real Estate, the clients basically want the same thing — a nice and comfortable home. Since you are also a homeowner, you would most likely chung cu imperium nha trang have an idea of what your clients are looking for. You can then make use this fact to your advantage. This sense of predictability, however, is lacking in the Commercial Real Estate Business, as the field is more competitive and the demands are more diverse.

Relentless investigation is necessary to succeed in the Commercial Real Estate Business. It could involve leasing, owning or selling of any commercial property. Real Estates involved in this side of the business are commercial buildings, condominiums, apartment complexes, and other business-related establishments, either for industrial or agricultural purposes.

The company, therefore, thrives on the existence of other companies. Knowing what are currently in demand and weighing the pros and cons serve as preventative measures against pitfalls. Some companies have been driven to bankruptcy because of one major drawback. This aspect of the business is what makes it so perilous. Be that as it may, the compensation is worth all the risks.

Aside from the financial benefits, the Real Estate Business also provides other tempting incentives. First and foremost, you can be your own boss. In other words, you can make and follow your own schedule, and have absolute control over your company. You can also take a break whenever you like, and not worry about company policies on sabbaticals.

Having total authority over the company also holds you responsible for both its success and its failure. For that reason, having a reliable marketing strategy is important in the Real Estate Business. The talent of persuasion, combined with a good attitude and work ethics, can take your company to greater heights. On the contrary, one wrong move around a corner can drag your business down the drain. That is why it is essential to create contingency plans for every possible pitfall. It is one way of protecting your — and your clients’ — interests.

Better Safe Than Sorry – The Significant Poly Bubble Mailer

When it comes to our vast American culture, we’ve seen how risk takers have changed the norm with their creations, discoveries, and ideas. However as great of a story as many of the popular risk takers have become, there is a great tragedy in great numbers of the not so great risk takers who’ve failed. I say all of this to make the point that it is better to be “Safe than Sorry”.

Now in the fast paced, hostile, rugged, and competitive shipping industry, having the correct industrial packaging materials is vital. This is a no excuse, no exception, no nonsense industry were consumers have no time to waste on companies who can’t deliver their products properly, professionally, and promptly. Therefore I would like to further inform you on the importance of quality shipping methods. I will draw distinctions, raise facts, and share theories on why using Poly Bubble Mailers are Safe, and how you can avoid being Sorry!

It’s better to be Secured than Shattered

Unless you’re satisfied with mediocrity, inconsistency, and ineffectiveness then continue to depend on those flimsy paper envelopes, or synthetic paper envelopes that allow you to only visit:- https://pakapro.com/danh-muc/mang-xop-pe-foam/ mail flat items, limit the variety of packages you can successfully ship, and destroy business relations because the chance of any return customers will completely go out the window the moment they receive their products crushed, broken, and totally destroyed.

Poly Bubble Mailers provide various options for multiple shipping purposes. Due to its flexibility, bubble padding, and polyethylene material, these mailers will endure the usual rugged transit process that is unfortunately normal with 3rd party commercial shipping companies. These materials totally secure products with its high adhesive seal strip and eliminate damages associated with harsh weather conditions. You’ll be able to easily ship plastics, glass items, paper items, and so much more! Sold in various sizes many companies are discovering that Poly Bubble Mailers are an excellent shipping resource tool. To top it off, Kraft Bubble Mailers are an economical version that is similar in functioning and are very comparable to Poly Bubble Mailers.

It’s better to be Saving than to be Straining

Why pay more? Now can we both agree that boxes are just out right expensive! Whether you are using them for residential or commercials purposes the added cost to ship items just seem so unfair. We both understand that they are great for protection, but protecting costs are every individual and CEO’s goal. The other problem with boxes is this… they aren’t as versatile as Poly Bubble Mailers because by being so costly it’s difficult to pick the appropriate size if you need to send a variety of small, large, light, and heavy products.

By using Poly Bubble Mailers, problems like product size/quantity variations are easily solved. Most boxes are sold in 25 count bundles while the largest size Poly Bubble Mailers are at the very least available in 50 count quantities. What’s even better is that the smaller the size of the mailer, the larger the quantity per count, which results in the more your able to ship and the more you’re able to profit! Oh not to mention lighter packages are less expensive to ship when using 3rd party commercial shipping companies like UPS, FED EX, and USPS. Without using Poly Bubble Mailers as your source of shipping equipment, prices are outrageous to simply just ship a sample out to potential customers.

 

From India to Japan – An Overview of Asia Escorted Tours

Since Asia is such a large continent, you may want to leave the planning to somebody else. You can get the best out of your holiday if you leave the planning to the experts. Whether you want to go to China, Japan, India, Thailand, or Sri Lanka, you will find some great deals on Asia escorted tours when you book with the right people.

China Escorted Tours
Since it’s the biggest continent, you won’t be able to experience everything during one regular holiday to China. Your best bet is to go with a 21 day tour of one country at a time. If you want to go to China, for instance, you can Jaipur Call Girl choose a programme that includes highlights of the country’s largest cities and ancient monuments. You can see The Great Wall one day and go shopping in Beijing the next.

Southeast Asia Escorted Tours
Perhaps you’d like to travel up and down Southeast Asia. You will find some amazing sites, including ancient temples in Thailand, the Cameron Highlands in Malaysia, the Golden Triangle, Kuala Lumpur, and the ruins of ancient empires. And, of course, you can experience the exciting nightlife of Bangkok.

Japan Escorted Tours
Many people are fascinated by Japanese culture these days, and you can become a part of it if you choose the right tour package. Some activities you will find on a tour itinerary include:

• Visiting Hiroshima and the Peace Memorial Park
• Shopping and sightseeing in Tokyo
• Riding the “bullet” train from Tokyo to Hiroshima
• Visiting Hakone National Park
• Relaxing on Lake Kawaguchi, with a nice view of Mount Fuji
• Exploring Kyoto’s gardens, parks, and historic temples

The best time to visit Japan is during spring, during which time you can see the beautiful cherry blossoms. Their beauty is unparalleled, and your tour of Japan won’t be complete unless you get to see them.

India Escorted Tours
Going on an escorted tour in India will give you a chance to see magnificent monuments, ancient mosques, abandoned cities and villages, and modern marvels such as the Mumbai skyline. You can tour Old Delhi and New Delhi, where you can explore ancient sites and immerse yourself in the bustling markets. Be sure to choose an itinerary that includes the Taj Mahal. Located in Agra, this is one of the most amazing sites in not only Asia, but the entire world.

Poker Basics and Jumping

Poker is an exceptional sort of game in that there are such a significant number of kinds of poker that there is continually something new to learn, or aptitudes to consummate. Before you start to get confounded by the numerous poker game varieties that are accessible for you to play, it is a smart thought to get a fundamental thought of the game. Poker utilizes a standard deck of 52 cards. Each card has an incentive with the ace having the most elevated worth and the number two-card having the least. Concerning the face cards, the ruler is more significant than the sovereign, and the sovereign is more important than the jack. The cards are separated into four suits: spades, jewels, hearts and clubs.

The target of each poker game is to have the most elevated turn in contrast with the remainder of the players at the table, regardless of whether there is one other player or nine. At the point when you play poker the most significant and desired hand you can get is the Royal Flush. This implies you have five cards from a similar Poker Taruhan Pulsa suit beginning with the ace, trailed by the lord, sovereign, jack, and the ten. After the Royal Flush, the following best thing is Five of a Kind where you figure out how to get four cards of a similar category in your grasp, in addition to a Joker. Next is the Straight Flush – which is any five cards from a similar suit and in grouping. Another well known hand of which you may have heard is the Full House, which incorporates three of a sort in addition to a couple. At the point when you have a thought of probably the most important hands for which you are pointing and which are conceivable in a game, you are en route to realizing how to play poker.

Progressively, web poker has become a well known side interest for poker sweethearts all through the world. Playing on the web poker offers poker fans nonstop playing time and games that are as genuine as far as wagers and ability as those you will discover at the gambling clubs. Another advantage of poker on the web is that the individuals who are not all that educated in poker however who wish to turn out to be all the more so can locate a round of free poker on an assortment of poker sites.

When you are prepared to play poker for cash, when you do your poker betting on the web you need to make a point to pick a wagering limit that is inside a range that you can bear. Like gambling club poker, there are various rooms and tables for various levels of poker wagering. Also, online you can discover a network of poker players that are at your level. As you progress in aptitude and readiness to make higher stakes on a game, you will locate a fitting room our competition with which to join.

Ride On The Popularity Of Online NFL Betting

Online NFL betting is now hugely popular as you can see it featured everywhere from computers, newspapers, and on tickers in major TV programs. Baseball may be a national pastime, but it is football that Americans die for. Some of the key reasons for NFL betting being such a big hit are because there are only 32 teams in the league, and most of these games can be watched on free television. In addition, the teams play just one game a week, that makes it all the more easier for follow this game, unlike basketball or football where matches are played every day. By a long shot, NFL is America’s favorite sport today and one of the prime reasons for its popularity is the simplicity of the betting process for this game.

Leaving aside Online NFL Betting, gambling in sports by itself is an age-old addiction with gamers. Predicting sports results and betting on the outcome is as old as the sport, and people simply love the thrill and suspense attached to it.

Those who are new to wagering on sports or to online betting would be interested to know answers to some key questions on sports.

Where And How Can You Bet Legally On Sports?

There are ways to bet on sports in the US, some are legal, some are illegal and some are ambiguous. Generally, it is legal to bet at Sports Books and illegal to bet with bookies. With the online betting craze catching on, offshore 메이저사이트 sports books are flooding the market. The credibility of some of these services can be dicey as quite a few of them have proved to be fly-by-night operators. Largely, you can bet on any sport and that includes professional baseball, professional football, professional hockey, horse racing and even dog racing.

Are There Age Restrictions For Bettors?

Yes, you have to be over 21 to bet in sports.

What Are The Different Types Of Bets?

Here are some popular ones.

* Money line bets
* Proposition bets
* Spread bets
* Over/under bets
* Parleys
* Teasers
* Buying a half point

Any sports book or Online NFL Betting resource will explain the details of the above them. It is by far the most popular with gamers, so if you wish to kick off with Online NFL Betting it is important to understand the key terminologies and concepts of it.

Here are some pointers for starters.

* Be thoroughly familiar with the sport book’s betting rules and policies. It is important to remember that rules vary from sports book to sports book.
* If you are not sure, start with a small bet. Most sports books accept a deposit as low as $20, thereafter you can begin with a low wager as small as a $5 bet or even a 1 $ parley bet.
* Stay clear of fancy bets. Most of these are specialty bets and very risky and in the end such wagers are sucker’s bets.

If you wish to make a start, there is nothing better than Online NFL Betting, and the competition is not even close.

 

Look For Online Poker

Online poker game websites have become more and more popular these days as a casino establishment alternative. They are a convenient way of playing a variety of poker games in the comfort of your own home. poker websites make virtual poker games readily available to the beginner and advanced poker player alike. However, there are a few things one should consider when trying to choose the perfect poker website in which to play this entertaining game. Safety is one key thing to consider when looking to play poker games online and researching the site ahead of time may make your poker play a bit safer than if you were to simply jump right in without a second thought.

Secondly, another thing that a prospective online poker player should look into with regard to an online poker website prior to beginning play is good odds as people who play this game online for money are looking to win. A third thing to search for within poker websites relates to the type of poker games that the websites are offering. Lastly, it is always good to do some research with regard to what the betting limits will be prior to choosing an poker website which you would like to utilize.

As internet safety is becoming a more serious concern these days, it is extremely important to know how your money will be exchanged before, during and after the poker games and what financial information you are going to gaple susun online have to give out in order to play poker online. In a world where internet scams are overly present, it is important to make sure that you are utilizing an poker website that is a secure website. Therefore, it is important to know in advance that your financial information will not be transmitted in such a manner where there may be an opportunity for someone to get a hold of it and use it in a wrongful manner. Checking into all available safety features prior to starting to play poker on a particular website is definitely a smart move and one which I highly recommend that you look into.

Another thing to look for when choosing a particular poker website prior to playing this wonderful card game is what type of odds are going to be present in the online poker game. Online poker is a great way of having fun and maybe making a little bit of money in the process; however, it is important to know what your odds will be prior to sitting down at the virtual poker table. You will most likely be able to research odds by going onto the poker website which you are thinking about using and seeing what they have to say on the subject. If that particular website does not post any odds information on it, then you might be better off moving on to another site that does publish that type of information.

Member Poker Baru Banjir Bonus

Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai member poker baru yang dibanjiri berbagai macam bonus tentunya. Poker memang sedang diminati banyak orang, sehingga banyak sekali orang yang mencari tahu mengenai  cara kerja poker ini, serta bagaimana cara mendapatkan berbagai macam bonusnya.semakin banyak peminat maka semakin banyak pula agen-agen yang bermunculan menawarkan situs-situs yang dimiliki dengan berbagai kelebihan yang di usung. Demi memikat para pengguna player poker ini agar menentukan pilihannya terhadap situs yang mereka miliki. Dan dengan semakin banyaknya agen bermunculan tentu semakin banyak pula pilihan kalian. Tentunya kalianjuga  akan memilih agen yang memberikan penawaran paling menarik diantara yang lain. Sehingga banyak agen yang menawarkan bonus kepada member poker baru agar memikat dan menjatuhkan pilihan terhadap situs yang mereka miliki. Seperti hal nya poker1001 deposit yang juga memiliki bonus menarik dan juga perlu untuk kalian coba. Mari kita simak penawaran dari berbagai agen situs seperti yang berikut ini.

 

Bonus Deposit

Seperti hal nya yang terdapat pada salah satu agen misalnya, mereka  menawarkan bonus deposit kepada memberpoker baru dengan bertujuan menarik minat para member baru agar bergabung dan menentukan pilihan terhadap agen mereka. Dan dengan bonus deposit ini tentunya akan  semakin banyak member baru yang tergiur untuk mencoba dan bergabung. Hal ini juga akan berpengaruh kepada pola piker yang hemat, dan akan memanfaatkan penawaran ini tentunya. Jadi kalian dapat memanfaatkan penawaran ini untuk bermain game menarik dan unik ini.

 

Bonus Reverral

Cara untuk mendapatkan bonus ini terbilang mudah. Kalian hanya perlu mempromosikan agen situs tersebut kepada teman kalian di social media. Setelah itu kalian tentu akan mendapatkan bonus dari situs ini sebesar 15% yang akan langsung masuk ke akun kalian. Tentu ini akan menjadi pertimbangan, karena penawaran ini menarik dan bermanfaat tentunya bagi para member baru. Dan tentunya, semakin banyak teman yang kalian ajak untuk memilih agen tersebut maka akan semakin banyak pula bonus reverral yang kalian dapat.

 

Bagi BagiKaos

agen lain tentu tak akan mau kalah untuk memikat hati para member baru ini. maka dari itu salah satu agen juga berusaha memberikan penawaran terbaik agar mampu bersaing dengan agen lain. Seperti agen satu ini misalnya, yang memberikan penawaran berupa kaos yang ditujukan kepada member baru. Tentu kalian akan tertarik kan dengan penawaran seperti ini? ya, penawaran seperti ini sangat menarik bagi kalian yang menyukai game ini. dankaos yang mereka tawarkan cukup menarik, dari mulai bahan hingga design yang ciamik.

 

Bonus Lucky Spin Setiap Hari

Bonus lucky spin yang ditawarkan setiap harinya tentu menarik daya pikat kalian untuk mencobanya, karena bonus lucky spin yang ditawarkan ini ternyata tanpa zonk. Dan setiap hadiah yang kalian dapat akan langsung dikirim ke kredit kalian. Hadiah didalam lucky spin juga bermacam-macam. Bonus ini tanpa zonk, bisa dibilang setiap kalian memutar pasti dapat hadiah. Ini menarik sekali kawan,perlu kalian dicoba!

Nah itu dia penawaran-penawaran yang ditawarkan dari berbagai agen situs, jadi kalian dapat menentukan bonus manakah yang paling menarik dan memikat menurut kalian,dan silahkan tentukan pilihan. Member poker baru tentu akan tergiur dengan penawaran yang menarik seperti ini. selamat mencoba guys! Semoga kalian beruntung.